Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 250 Yönetim Bilimi 3 0 3 6
LOG 101 Lojistik İlkeleri 2 2 3 5
MATH 280 On kosul Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 32
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
LOG 308 Taşımacılık Yönetimi ve Yasal Çerçeve 3 0 3 6
LOG 314 Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
LOG 301 Lojistik Planlama ve Modelleme I 2 2 4 6
LOG 312 Lojistikte Simülasyon 2 2 3 6
LOG 451 On kosul Lojistikte Uygulamalı Atölye I 0 2 1 2
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
LOG 302 Lojistik Planlama ve Modelleme II 3 2 4 6
LOG 410 Şebeke Optimizasyonu 3 0 3 5
LOG 464 Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
LOG 401 Satınalma ve Envanter Yönetimi 3 0 3 5
LOG 497 Alan Projesi I 2 2 3 5
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 4
LOG 498 Alan Projesi II 2 2 3 6
ST 200 Staj I 0 0 0 2
ST 300 Staj II 0 0 0 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
LAW 440 Deniz Ticaret Hukuku 0 0 0 0
LOG 320 Sürdürülebilir Değer Zincirleri 3 0 3 5
LOG 330 Dijital Dönem ve Perakendecilik 3 0 3 5
LOG 404 Tedarik Zinciri Stratejileri 3 0 3 6
LOG 406 Depo Yönetimi 3 0 3 6
LOG 412 Gemi Kiralama ve Acenteliği 3 0 3 6
LOG 414 Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
LOG 415 Demiryolu Taşımacılığı 3 0 3 6
LOG 416 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı 3 0 3 6
LOG 420 Kentsel Lojistik 3 0 3 6
LOG 422 Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi 3 0 3 6
LOG 425 Tehlikeli Madde Lojistiği 3 0 3 6
LOG 426 Küresel Lojistik Yönetimi 3 0 3 6
LOG 430 Ters Lojistik 3 0 3 6
LOG 432 Sürdürülebilir Lojistik 3 0 3 5
LOG 440 Perakende Yönetimi 3 0 3 6
LOG 442 Hizmet Tedarik Zincirleri 3 0 3 6
LOG 444 Enerji Dağıtımı 3 0 3 6
LOG 446 Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
LOG 448 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi 3 0 3 6
LOG 450 Terminal İşlemleri ve Yönetimi 3 0 3 6
LOG 460 Yönlendirilmiş Araştırma 3 0 3 6
LOG 466 Deniz Taşımacılığı Yönetimi 3 0 3 6
LOG 470 Lojistikte Güncel Konular 3 0 3 6
LOG 472 İnsani Yardım Lojistiği ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
LOG 480 Yenilenebilir Enerji Lojistiği 3 0 3 6
LOG 490 Hava Taşımacılığı 3 0 3 6
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Lojistik Yönetimi Bölümü öğretim planlarında 11 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için;

  • 7 adet bölüm içi seçmeli,
  • 4 adet üniversite serbest seçmeli dersi almakla yükümlüdürler.


GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Lojistik Yönetimi  Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;

  • 1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
  • 3 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından, (MATH 101, MATH 102 and MATH 280 dersleri bu alanın 3 dersine karşılık gelmektedir.)
  • 4 adeti "Sosyal Bilim alanından, (A alanından 2 adet, B alanından 1 adet, C alanından 1 adet olacak şekilde) (ECON101 ve ECON 102 A alanından alınacak derslere karşılık gelmektedir.)
  • 1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
  • 1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.
     

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı