Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Lojistik Yönetimi

Hakkımızda

Yaşanan hızlı değişim ve globalleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda ‘Lojistik ve Lojistik Yönetimi’ kavramları giderek önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra ‘taşımacılık ve depolama’ faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hala sınırları genişlemekte olan ‘lojistik’ işletmeler açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir. Bu nedenle; İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü ile; lojistiğin tüm fonksiyonlarına hâkim, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam etmektedir. Tedarik zincirindeki tüm faaliyetleri yürütmek lojistik yönetimi çatısı altında gerçekleştiği için, bu bağlamda lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda; ihtiyaç duyulan gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücünü Lojistik Yönetimi Bölümü mezunları oluşturacaktır. Bu bakımdan Lojistik Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin ülkemizde halen gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

Ülkemiz ve özellikle bölgemiz, güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir. Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım imkanları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki ‘Lojistik Yönetimi’ bölümü Türkiye`de bu isimle açılan ilk lisans programıdır. Lojistik Bölümünde ders veren öğretim üyeleri konularında uzman ve deneyimli Türk ve yabancı akademisyenlerden oluşmaktadır. Programda yer alan dersler; temel işletme, yönetim ve ekonomi alanlarının yanında lojistik yönetimi için gerekli olan sayısal ve sözel dersleri kapsamaktadır. Öğrenciler, bölümden mezun olmadan önce lojistik firmalarında en az dört haftalık zorunlu stajlarını tamamlamak durumundadırlar. Böylece öğrenciler, program boyunca alınan teorik bilginin iş hayatında uygulamaya nasıl dönüştürülebileceği konusunda da yetkin kılınmaktadır. Bölümde öğretim dili İngilizce olup, öğrencilerin zorunlu dersler arasında yer alan ikinci bir yabancı dili öğrenmeleri sağlanmaktadır.

 

Sık Sorulan Sorular

1. Lojistik Yönetimi nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=dMXj5R2AaEM

2. Lojistik Yönetimi mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

https://www.youtube.com/watch?v=0lsPQ-cfqMk

3) İEÜ İşletme Fakültesi: 5 Soruda Lojistik Yönetimi

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f2TnCpI_1aE

SOSYAL MEDYA