Tübitak Destekli Projeler

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Projeleri

Yük Birleştirme ve Sevkiyat Planlaması Problemleri

Periyodik Araç Rotalama Probleminin Üç Farklı Türevi Üzerine