Yük Birleştirme ve Sevkiyat Planlaması Problemi

Uzak mesafe ve uluslararası yük taşımacılığı, rekabetin oldukça fazla hissedildiği ve hizmet sağlayıcıların en iyi hizmeti, en düşük maliyetle vermek durumunda olduğu bir pazardır. Bu bakımdan, hizmet sağlayıcıları, hızlı ve ölçek ekonomisinden faydalanan, verimli ve düşük maliyetli yük birleştirme sistemleri geliştirmektedirler. Hizmet sağlayıcıların sık karşılaştığı problemlerden biri, farklı müşterilere ait, bir komple araç yükünden az, farklı boyut ve miktardaki parsiyel yüklerin bir veya fazla araç içerisine yüklenerek, müşterinin talep ettiği zaman aralığı içerisinde dağıtımını sağlamaktır. Burada temel amaç oluşan maliyetleri en azaltmaktır. Hizmet sağlayıcılarının günlük operasyon süreçleri içerisinde yer alan bu problem, genellikle operasyon birimi elemanları tarafından el ile çözümlenmekte olup, problemin çözümleme sürecinde analitik yöntemlerin kullanımı oldukça azdır. Erişilmek istenen sonuç, gerçek hayat problemi için çözüm yöntemleri geliştirmek, bu çözüm yöntemlerinin uygulanması yoluyla sektöre fayda sağlamak ve literatüre katkıda bulunmaktır. Ayrıca projenin sonuçlarının diğer araştırmacılara ışık tutması, yeni araştırma konuları oluşturması hedeflenmektedir.

Proje süresi 36 aydır.

Proje Ekibi:

Yrd.Doç.Dr. Özgür Özpeynirci (Yürütücü)

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Camcı (Araştırmacı)

Sinem Tokcaer (Bursiyer)

Seda Lafcı (Bursiyer)

Arya Sevgen (Bursiyer)