Periyodik Araç Rotalama Probleminin Üç Farklı Türevi Üzerine