LOG 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Alan Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 497
Güz
3
2
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bir akademik danışman ve kurum/firma desteği sayesinde sanayi ve hizmet işletmelerine yönelik bir proje yönetmelerini sağlamaktır. Dokuz aylık süre boyunca öğrenciler lojistik ve proje yönetimi bilgilerini gerçek hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için kullanacaklardır. Bu dersin amaçları arasında son sınıf öğrencilerinin lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında planlama, operasyon, depolama, pazarlama, üretim ve taşımacılık konularını kapsayan gerçek iş tecrübesi edinmelerini sağlamak yer almaktadır. Öğrenciler ders sayesinde birinci elden problem çözme, modelleme, simülasyon ve maliyet analizi konularında tecrübe kazanacaklardır. İletişim becerilerine önem vererek öğrenciler ders boyunca periyodik raporlar sunacak ve sözlü sunumlar yapacaklardır. Dersin bir diger amacı, öğrenciler, öğretim elemanları ve sanayi arasındaki bağları güçlendirmektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şirket personeli ile iletişimde bulunarak şirket koşullarında nasıl çalışılacağını öğreneceklerdir.
  • İletişim bilgilerini geliştirebilecektir.
  • Pratik ve teknik bilgiler kazanabilecektir.
  • Bir sanayi /hizmet işletmesi ile birlikte çalışacak aynı zamanda da proje yönetim becerilerini geliştirebilecektir.
  • Gerçek iş problemleri üzerinde çalışarak çözüm üretme becerilerini geliştirebilecektir.
  • Veri tabanı tasarımı, modelleme, web düzenlemesi, simülasyon ve görsel araçlarla çalışarak modern bilgi teknoloji araçları ile çalışabilecektir.
Tanımı Beş kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve proje atamaları Proje seçim ve takım oluşturma formlarının teslim edilmesi
2 Proje yönetimine giriş, Proje gereksinimlerinin tespit edilmesi Danışmanlar ile ilk toplantı Firma ziyaretleri ve toplantıları
3 Etik Başarılı bir proje yönetimi için notlar, Proje önerisinin hazırlanması Firma ziyaretleri ve toplantıları
4 Proje önerisi yazma Proje önerisi hazırlama Danışmanlar ile haftalık toplantı
5 Proje önerisi yazma Proje önerisi hazırlama Danışmanlar ile haftalık toplantı
6 Proje önerisi yazma Danışmanlar ile haftalık toplantı
7 Proje üzerinde çalışma Danışmanlar ile haftalık toplantı
8 Proje öneri sunumu ve ara rapor teslimi Proje önerilerinin revizyonu
9 Proje üzerinde çalışma Danışmanlar ile haftalık toplantı
10 Proje üzerinde çalışma Danışmanlar ile haftalık toplantı
11 Proje üzerinde çalışma Gelişme raporlarının revizyonu
12 Proje üzerinde çalışma Danışmanlar ile haftalık toplantı
13 Dönem sonu sunumları Danışmanlar ile haftalık toplantı
14 Dönem raporu teslimi Danışmanlar ile haftalık toplantı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
10
10
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
35
Proje
2
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
10
3
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
2
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest