LOG 466 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deniz Taşımacılığı Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 466
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı yükler, gemiler, limanlar, denizcilik işletmeleri gibi deniz ulaştırmasının temel unsurları hakkında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yükler ve yük türlerinin özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Deniz ulaştırmasında gemiler ve gemi türlerinin özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Gemi işletimi ve gemi yönetimi ,limanlar, liman türleri, liman olanakları, liman işlemleri ve hizmetlerini açıklayabilecektir.
  • Yük, gemi, liman ve deniz taşımacılığı türleri arasındaki ilişkileri analiz edebilecektir.
  • Tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı piyasalarının özelliklerini karşılaştırabilecektir.
Tanımı Denizyolu ile taşınan yük türleri ve özellikleri, deniz ulaştırmasında kullanılan gemi türleri ve özellikleri, liman ve terminallerin olanakları ve hizmetleri, Gemi işletme türleri: tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı, deniz ulaştırma aracıları, deniz ulaştırma işlemlerinde kullanılan dokümanlar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi Sunum
2 Denizcilik sektörünün yapısı ve unsurları.Temel denizcilik kavramları ve terimleri Sunum
3 Yük türleri ve özellikleri William V. Packard, ‘Sea-Trading, Volume 2 Cargoes’, Fairplay Publications / Alan E.Branch, The Elements of Shipping, Chapman and Hall Ltd / Video - Introducing the Reefer container; Video – Reefer: Cargo handling made easy
4 Deniz taşımacılığında gemi türleri ve özellikleri William V. Packard, ‘Sea-Trading, Volume 1 The Ships’, Fairplay Publications /Alan E.Branch, The Elements of Shipping, Chapman and Hall Ltd / Video - on the bridge of Ebba Maersk, maersk line web site
5 Gemi yönetimi ve gemi yönetim fonksiyonları Alan E.Branch, The Elements of Shipping, Chapman and Hall Ltd
6 Tarifeli ve tarifesiz gemi işletmeciliği / Gemi charter işlemleri ve charter türleri: Sefer esaslı kiralama, zaman charteri ve bareboat charter Alan E.Branch, The Elements of Shipping, Chapman and Hall Ltd
7 Limanlar, liman türleri, liman olanakları ve hizmetleri, limanlarda yönetim / Ara Sınav Alan E.Branch, The Elements of Shipping, Chapman and Hall Ltd /Video - Daily Maersk: What is transportation time?
8 Liman ve terminal işlemleri James Wang, Daniel Olivier,Theo Notteboom and Brian Slack, Chapter 3&10, “Ports,Cities, and Global Supply Chains”, Ashgate Pubslishing
9 Gemi acenteleri, gemi brokerleri ve freight forwarder’lerin deniz taşımacılığında rolleri ve hizmetleri James Wang, Daniel Olivier,Theo Notteboom and Brian Slack, Chapter 4&6, “Ports,Cities, and Global Supply Chains”, Ashgate Pubslishing.
10 Gemi sicili ve klas kuruluşları Alan E.Branch, The Elements of Shipping, Chapman and Hall Ltd /Video - eBIS customer story: BDP International
11 Deniz taşımacılığında kullanılan temel dokümanlar: Konşimento ve charter partiler. Çevresel faktörler ve teknoloji James Wang, Daniel Olivier,Theo Notteboom and Brian Slack, Chapter 16, “Ports,Cities, and Global Supply Chains”, Ashgate Pubslishing.. Video - Reaching our 2020 CO2 target: Interview with Morten H. Engelstoft
12 Dünya deniz ticareti, ana rotalar ve yük akışları UNCTAD, Review of Maritime Transport, World Marine Markets Report – Douglas & Westwood
13 Dönem ödevlerinin sunumu
14 Dönem ödevlerinin sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Patrick M.Alderton, Sea Transport, Thomas Reed Publications, 1995Derste yapılan power point sunumlar
Diğer Kaynaklar W.V. Packard Sea Trading Vol. I (The Ships), 1984, FairplayW.V. Packard, Sea Trading Vol. II (Cargoes) 1985, FairplayW.V. Packard, Sea Trading Vol. III (Trading) 1st Ed. 1986, Fairplay.Martin Stopford, Maritime Economics, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest