LOG 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistikte Uygulamalı Atölye I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 451
Güz
0
2
1
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Lojistik Yönetimi lisans derecesi için gerekli olan iki dönemlik ders serisinin birincisidir. İki derste de interaktif bir öğrenme ortamı yaratarak saygın firmalarda deneyim sahibi profesyonellerin endüstrideki gerçek uygulama deneyimlerini öğrenciler ile paylaşılması hedeflemektedir. Ders, konuk konuşmacılar davet edilerek, öğrencilerin dinleme becerileri, eleştirel analiz ve sunum teknikleri de dahil olmak üzere lojistik yönetim ilkelerinin genel bir bakış açısıyla daha iyi anlaşılması için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sunulan konu ile ilgili olarak eleştirel analiz yapabilecektir.
  • Yapılan bilimsel veya endüstriyel sunumu dinleyerek konuyla ilgili anlamlı sorular sorabilecektir.
  • Verilen semineri güçlü,zayıf yanlarını ve bilimsel içeriği üzerine yapılan tartışmalara aktif katılım sağlayabilecektir.
  • Yapılan sunumların sunum sitili ve içeriğini değerlendiren kısa ve öz rapor yazabilecektir.
  • Sektördeki firmaları analiz edebilecektir.
Tanımı Dersin içeriği lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili güncel konuları, akademik ve bilimsel çalışmaları, başarı örnekleri, firmalara özgü vakaları kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
2 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
3 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
4 Fabrika gezisi Fabrika ile ilgili ön bilgi toplanması
5 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
6 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
7 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
8 Fabrika gezisi Fabrika ile ilgili ön bilgi toplanması
9 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
10 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
11 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
12 Fabrika gezisi Fabrika ile ilgili ön bilgi toplanması
13 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
14 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
15 Seminer Firma ile ilgili ön bilgi toplanması
16 Fabrika gezisi Fabrika ile ilgili ön bilgi toplanması

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
40
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
14
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
14
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
60

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest