LOG 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Terminal İşlemleri ve Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin tüm taşıma terminallerinin alt yapı ve üst yapı bileşenlerini, bu terminal türlerindeki işlevsel yapılanmayı ve her terminal türünün kendisine ait karakteristik özelliklerini öğrenmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Taşıma terminallerinin alt ve üst yapı özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Taşıma terminallerinin işlevsel yapılanmasını ve görev paylaşımını bilecektir.
  • Taşıma terminallerinin lojistik süreçlere katkısını değerlendirebilecektir.
Tanımı Terminaller en genel tanımıyla bir taşıma modunun bir başka taşıma moduna dönüştüğü yada bir aktarma süreci geçirdiği alanlar olarak tanımlanabilir. Günümüzde tüm taşıma modlarını birbiriyle entegre eden modern bakış açısının hakim olduğu düşünülürse taşıma terminallerinin de büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılacaktır. Bu ders, tüm taşıma terminallerini ele almakta ve detaylı bir bilgi sunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taşımacılık ve Terminaller
2 Konteyner Terminalleri (Genel Hususlar, Altyapı ve Üstyapı Özellikleri) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
3 Konteyner Terminalleri (Operasyon Sistemleri, Terminal Planlamasında Modelleme Teknikleri) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
4 Konteyner Terminalleri (Terminal Sahasının Planlaması, Sürdürülebilir Konteyner Terminalleri) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
5 Hava Limanları/Terminalleri (Yük ve Yolcu) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
6 Hava Limanları/Terminalleri (Yük ve Yolcu) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
7 Demiryolu İstasyonları/Terminalleri (Yük ve Yolcu) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
8 Demiryolu İstasyonları/Terminalleri (Yük ve Yolcu) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
9 Limanlar/Suyolu Terminalleri İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
10 Limanlar/Suyolu Terminalleri İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
11 Karayolu Terminalleri (Yük ve Yolcu) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
12 Karayolu Terminalleri (Yük ve Yolcu) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
13 İntermodal Taşımacılık ve Terminaller İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
14 İntermodal Taşımacılık ve Terminaller İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Aşağıda belirtilen referans kitapların ilgili bölümleri, akademik makaleler ve power point sunumlar Günther HO, Kim KH, Container Terminals and Automated Transport Systems: Logistics Control Issues and Quantitative Decision Support, Springer, 2004Kim KH, Günther HO, Container Terminals and Cargo Systems: Design, Operations Management, and Logistics Control Issues, Springer, 2007
Diğer Kaynaklar İlgili gazete haberleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
37
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
90
    Toplam
153

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest