LOG 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küresel Lojistik Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 426
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere 1. küreselleşmenin tedarik zincirleri üzerindeki etkisi 2. uluslararası lojistik ve tedarik zinciri operasyonlarının temel kavramları 3. küresel tedarik zinciri trendleri 4. uluslararası ticaret çevresi 5. küresel yük pazarları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. bir arada değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri operasyonlarını global faktörleri dikkate alarak planlayabilecektir.
  • Küresel çevre faktörlerini tanımlayabilecektir.
  • En güncel küresel tedarik zinciri trendleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Küresel tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek problemleri yönetebilecek bilgiye sahip olacaktır.
  • Uluslararası ticaret ve operasyonlar için geçerli olan terimleri kullabilecek düzeye gelecektir.
Tanımı Bu ders uluslararası pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin şekilde yönetilebilmesi için kavranması gereken konuları içerir. Bu sebeple uluslararası ticaret yönetimi ve uluslararası pazarlama gibi farklı çalışma alanların yararlanır. Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küresel Lojistik ve Küresel Tedarik Zinciri Kavramlarına Giriş Ünite 1
2 Küresel Çevre Faktörleri 1 Ünite 2
3 Küresel Çevre Faktörleri 2 Ünite 2
4 İşletmeler için Uluslarasılaşma Teorileri Ünite 3
5 İşletmeler için Uluslarasılaşma Süreci ve vaka analizi Ünite 4
6 Küresel Operasyonlarda Kültür Etkisi- vaka çalışması Ünite 5
7 Küresel Lojistik Merkezler ve Yük Pazarları Ünite 5
8 Küresel Lojistik Merkezler ve Yük Pazarları-- Vaka Çalışması
9 Documentation and Payment Terms Ünite 6
10 Küresel Trendler- Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Ünite 6
11 Küresel Trendler- Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi Ünite 7
12 Arasınav Ünite 8
13 Proje Sunumları Proje Sunumları
14 Proje Sunumları Proje Sunumları
15 Proje Sunumları Proje Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notları ve ders kitap International Logistics: Global Supply Chain Management by Douglas,Long, Springer,2003 ISBN: 9781402074530International Marketing and Export Management , Gerald Albaum / Edwin Duerr / Jesper Strandskov , Fifth Edition 2005 , Prentice Hall
Diğer Kaynaklar Çeşitli akademik makale ve vakalar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
35
Final / Sözlü Sınav
-
-
    Toplam
158

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest