LOG 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kentsel Lojistik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Günümüzde artan şehir nüfusuna karşın hızlı ve etkin şehir lojistiği uygulamaları oldukça önemlidir. Dersin içeriğinde şehir lojistiğinin hızlı ve etkin yapılması için gerekli olan faktörler incelenecektir. Öğrenciler şehir içi yolcu ve yük taşımacılığı hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca dünya şehirlerinden bazı uygulamalar da dersin içeriği arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şehir lojistiğini ve temel bileşenlerini tanımlayabilecektir.
  • Şehir lojistiği performans ölçütlerini tanımlayabilecektir.
  • Şehir lojistiği modellerini ve çözüm yaklaşımlarını açıklayabilecektir.
  • Akıllı taşıma sistemlerini tanımlayabilecektir.
  • GPS hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Tanımı Bu ders şehir lojistiğini incelemektedir. Dersin amacı şehir lojistiğinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetimi için gerekli bilgi altyapısını öğrencilere sağlamaktadır. Ders süresince şehir lojistiğinin bileşenleri üzerinde durulacak, şehir içi yolcu ve yük taşıma sistemleri hakkında bilgi verilecektir. Öğrenciler bu sistemleri modellemeyi ve modellerin çözümü için kullanılacak yöntemleri öğreneceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ünite 1
2 Şehir lojistiğini modellemek Ünite 2
3 Şehir lojistiğini modellemek Ünite 2
4 ITS ile Kent Lojistiği Ünite 3
5 Arz ve Tedarik Modelleri Ünite 4
6 Etki Modelleri Ünite 5
7 Etki Modelleri Ünite 5
8 Ara Sınav
9 Araç Rotalama ve Zaman Planlama Unite 6
10 Araç Rotalama ve Zaman Planlama Unite 6
11 Araç Rotalama ve Zaman Planlama Unite 7
12 Lojistik Terminallerinin Yerleşim Planlaması Unite 8
13 Lojistik Terminallerinin Yerleşim Planlaması Unite 8
14 Gelecekteki Yaklaşımlar Unite 9
15 Gelecekteki Yaklaşımlar Unite 9
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notları ve ders kitap City Logistics: Network Modelling and Intelligent Transport Systems. Taniguchi, E. Thompson, .G., Yamada, T. and van Duin, R. Pergamon, 2001. ISBN: 0080439039
Diğer Kaynaklar Recent Advances in City Logistics: Proceedings of the 4th International Conference on City Logistics. Taniguchi, E. and Thompson, R. (eds). Amsterdam, 2006. ISBN: 0080447996Logistics Systems for Sustainable Cities: Proceedings of the 3rd International Conference on City Logistics. Taniguchi, E. and Thompson, R. (eds). Amsterdam, 2003. ISBN: 0080442609

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest