LOG 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şebeke Optimizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 410
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Akışların analizi ve ilgili başlıklar.Teorik ve pratik bakış açılarının kazandırılması.Ağ optimizasyonu uygulamaları konusunda öğrencilere aşinalık kazandırmak.Lojistik, üretim ve taşımacılık alanlarında örneklerle öğretimi desteklemek.Proje yönetiminde ağ teknikleri uygulamalarını öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağ tekniklerini kullanarak gerçek hayatta karşılaşılabilecek lojistik sorunlarını modelleyebilecektir.
  • Problem çözümlerinde analitik tekniklerini kullanabilecektir.
  • Ağ davranışı sergileyen lojistik sistemlerini yönetebilecektir.
  • Ağ davranışı sergileyen lojistik sistemlerini değerlendirebilecektir.
  • Algoritmaların analizi ve değerlendirilmesi ile analitik problemleri çözebilecektir.
Tanımı Bu ders ağ akışlarının analiz edilmesini ve ilgili başlıklar altında hem teorik hemde pratik bakış açılarını oturtulmasını hedeflemektedir. Ders taşımacılık, lojistik, üretim ve proje yönetimi gibi alanlarda ağ akış optimizasyonuna dair konularıda içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 1)
2 Paths, trees and cycles, computational complexity Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 2)
3 Network representation and search algorithm Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 3)
4 Shortest paths algorithm Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 4)
5 Shortest path extension: Label correction algorithm Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 5)
6 Minimum spanning trees Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 11)
7 Minimum spanning trees (Cont.) Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 11)
8 Intro of maximum flows Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 6)
9 Max flow analysis Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 6)
10 Max flow application and better algorithm Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 7)
11 Flow decomposition algorithm Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 3)
12 Intro of Minimum Cost Flows Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 9)
13 Minimum Cost Flows algorithm Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B.Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (1983)(Chp. 9)
14 Review of the Semester -
15 - -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Bireysel ödev ve sınıf tartışmaları; verilen vaka çalışmaları ve bilimsel makaleleri kapsadığı gibi, bu bireysel ödevlerin ders esnasında tartışılmasını da kapsamaktadır. Her bir ödevle ilgili detaylar en geç bir hafta öncesinden öğrenciye verilecektir.
Diğer Kaynaklar Additional Reference Books İnternet Sitesi Akademik dergiler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest