İŞLETME FAKÜLTESİ

Lojistik Yönetimi

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

LAW 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 300
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Borçlar hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun temel kavram, ilke ve müesseselerinin açıklanması suretiyle işletme hukuku hakkında genel bir kavrayış sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Ticari faaliyetlere ilişkin hukuki sorunları kavrayacak ve sağlıklı bir biçimde tartışabileceklerdir.
  • 2) İlgili temel hukuki kavramları açıklayabileceklerdir.
  • 3) İlgili hukuki terimleri doğru bir biçimde kullanabileceklerdir.
  • 4) Farklı kaynaklardan hukuki bilgiler edinebileceklerdir.
  • 5) Ticaret hayatıyla ilgili başlıca resmi makam ve kamu kurumlarını açıklayabileceklerdir.
  • 6) Ticari faaliyetleri düzenleyen temel hukuki kuralları dikkate alabileceklerdir.
  • 7) Ticaret şirketlerinin işleyişini kavrayabileceklerdir.
Tanımı Borçlar Hukukunun temel kavramları, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, anonim şirket ve limitet şirket, kıymetli evrak, haksız rekabet, fikri ve sınai mülkiyet, iş hukuku.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ansay & Schneider, s. 1- 15; ders notları.
2 Borçlar Hukuku (Satım Sözleşmesi & Temsil) Ansay & Schneider, s. 15-29, s. 47-59; Ders notları.
3 Uluslararası Satım Sözleşmeleri (CISG & Incoterms) Shippey, Karla C.; Ders notları.
4 Ortaklıklar I Ansay & Schneider, s. 89-111; Ders notları.
5 Ortaklıklar II Ansay & Schneider, s. 89-111; Ders notları.
6 Yabancı Yatırımlar Ansay & Schneider, s. 233-245; ders notları.
7 Tekrar
8 Ara Sınav
9 İş Hukuku Ansay & Schneider, s. 161-185; Ders notları
10 Teminat Ansay & Schneider, s. 59-77; Ders notları.
11 Kıymetli Evrak Ansay & Schneider, s. 77-89; Ders notları.
12 Fikri Mülkiyet Ansay & Schneider, s. 141-161; Ders notları.
13 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Ansay & Schneider, s. 221-233; Ders notları.
14 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Ansay & Schneider, s. 245-257; Ders notları.
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Öğretim üyesi dersin seyri boyunca öğrencilere kitap, slayt ve web adresleri gibi yardımcı okuma materyallerini sağlayacaktır.
Diğer Kaynaklar Adal, Erhan, Fundamentals of Turkish Private Law, 10th ed., Legal, İstanbul, 2012; Ansay, Tuğrul & Schneider, Eric C., (Eds.), Introduction to Turkish Business Law, 2nd ed., Wolters Kluwer, The Netherlands, 2014; Shippey, Karla C., A Short Course in International Contracts, 4th ed., World Trade Press, CA, 2011; Sözer, Bülent, Legal Environment of Business - A Hand Book on Turkish and International Business Law, Beta, İstanbul, 2001.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
40
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli;
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER