LOG 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hava Taşımacılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 490
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders küresel havacılık süreçleri ve rolünü global lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bağlamında ileri bir teoriye dayalı anlayış ile öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders aynı zamanda ekonomik konulara odaklanarak ve lojistik ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri ile havayolu yönetimi kararlarina genel bir bakış sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Havayolları, havaalanları, hava trafik kontrolörü ve devlet kurumları da dahil olmak üzere hava taşımacılığı sisteminin temel unsurlarını açıklayabilecektir.
  • Hava yolu ile taşınan kargolar ile ilgili karar problemlerini tanımlayabilecektir.
  • Hava taşımacılığı için uygun yükleri belirleyebilecektir.
  • Hava taşımacılığı sistemini tasarlamak, planlamak için gerekli araçları ve metodları kullanabilecektir.
  • Hava taşımacılığı sistemlerini analiz edebilecektir.
  • Uçak teknolojisi ile hava taşımacılık sisteminin bağlantısını açıklayabilecektir.
  • Havayolu yöneylem araştırması vakfını tanımlayabilecektir.
  • Havacılık sektöründeki uluslararası yönetim organlarını açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Bakış
2 Havacılık Endüstrisinin Tarihi ve Yapısı Ilgili materyalin okunmasi
3 Endüstri Performansı ve Güvenliği Ilgili materyalin okunmasi
4 Endüstrinin Serbestleşmesi ve düzenlemeler Ilgili materyalin okunmasi
5 Havayolu Karlılığı, Maliyet, Düşük maliyetli Havayollarının ortaya çıkışı Ilgili materyalin okunmasi
6 Hava alanı yönetimi, Hava alanı- Hava yolları şirketi arasındaki ilişki Ilgili materyalin okunmasi
7 Operasyon ve Yapısal kısıtlar, Hava Kargo Ilgili materyalin okunmasi
8 Arasınav 1 /Midterm 1
9 e-ticaret ve çevre Ilgili materyalin okunmasi
10 İzmir Adnan Menderes Hava Alanına ziyaret
11 Havacılık ve havacılık-dışı gelirler
12 Endüstrinin bölgesel değerlendirmesi - Türkiye Ilgili materyalin okunmasi
13 Hava Kargo ve Global Tedarik Zinciri Yönetimi Ilgili materyalin okunmasi
14 Gelecek akımlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ile ilgili ders notlari ve ilgi sunumlar
Diğer Kaynaklar Textbook:  Airport Systems: Planning, Design and Management – Richard deNeufville, Amadeo Odoni  (2003) ISBN 100071384774.Reading list:1. Terminal Chaos (AIAA, Library of Flight) George Donohue and Russel D. Shaver III. ISBN – 97815634794962.    Air Transportation Systems Engineering (Progress in Astronautics and Aeronautics, 193). George L.Donohue and Andres G. Zellweger (Editors), American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA, 2001.3. Keith Debbage, "The International Airline Industry: Globalization, Regulation, and Strategic Alliances", Journal of Transport Geography. Vol.2, No.3 (September, 1994), pp.190203.(Online Science Direct)4.    Fundamentals of Air Traffic Control – Michael S.Nolan ISBN 05343938885. John Bowen and Thomas R Leinbach. “Market Concentration in the Logistics Industry and the Global Provision of Advanced Air Freight Services” Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol 95, No. 2 (2004), 174188.6.Thomas R Leinbach and John Bowen. “Air Cargo Services and the Electronics Industry in Southeast Asia”, Journal of Economic Geography, Vol. 4, No. 2 (April, 2004), 124. 7.John Bowen and Thomas R Leinbach. "The State and Liberalization: The Airline Industry in the East Asian NICs", Annals, Association of American Geographers, Vol.85, No.3 (September, 1995), 468493.8.Rigas Doganis, Flying Off Course: The Economics of International Airlines. Allen and Unwin, 2e, 1990.9.    Optimizing Jet Transport Efficiency – Carlos E. Padilla10.    Airport Operations – Norman Ashford, H.P. Martin Stanton12.    FAA Airport Capacity Benchmark Report 2004. Federal Aviation Administation, 2004.13.    Flight to the future : Human Factors of Air Traffic Control. Christopher D. Wickens, Anne S. Mavor, and James, P. McGee, editors ; Panel on Human Factors in Air Traffic Control Automation, National Academy Press, 1997.14.    Airline Operations Research, by Dusan Teodorovic. Gordon Breach Publishers, 1991.15.    Air Transport Systems Analysis and Modelling (Transportation Studies), by Milan Janic, Gordon Breach Inc., 2001.16.    Transportation Demand Analysis. Adib Kanafani. McGrawHill, 1983.17.    Issues in Air Transportation and Airport Management, TRB 1094, Transportation Research Board, 1986.19.    National Airspace System Plan 4.0, FAA, March 1999.20.    Securing the Future of U.S. Air Transportation: A System in Peril, Committee on Aeronautics Research and Technology for Vision 2050, Studies and Information Services, National Research Council (NRC).21. Rigas Doganis, The Airline Business in the 21st Century. Routledge, 2001.22.James P Hanlon. Global Airlines : competition in a transnational industry. Boston : ButterworthHeinemann, 1999.23. Thomas R Leinbach and John Bowen. “Airspaces: Air Travel, Technology and Society” in S D Brunn, S Cutter and J W Harrington (eds.). TechnoEarth: A Social History of Geography, AAG Centennial 2004 , Amsterdam: Kluwer, 2004, 285313. 24.Andrew Goetz, “Deregulation, competition, and antitrust implications in the US airline industry, Journal of Transport Geography. Vol.10, No.1 (March, 2002), pp.119.(Online Science Direct) 25. Issues in Air Transportation and Airport Management, TRB 1094, Transportation Research Board, 1986.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest