LOG 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilenebilir Enerji Lojistiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yenilenebilir enerji temel kavramları ve lojistik uygulamalarının öğretilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yenilenebilir enerji temel kavramlarını tanımlayabilecektir
  • Enerji kayıplarının azaltılması analizlerini yapabileceklerdir
  • Bu alandaki temel tedarik zinciri analizlerini yapabileceklerdir
  • Yenilenebilir enerji tesislerinin bakımı için gerekli bakım onarım lojistik faaliyetleri tanımlayabileceklerdir
  • Yenilenebilir enerji tesislerinin bakımı için gerekli bakım onarım lojistik faaliyetleri tanımlayabileceklerdir
  • Enerji tesislerinin yerinin lojistik faaliyetler açısından belirlenmesini yapabileceklerdir
  • Lojistik faaliyetlerin önemini ve özellikle mesleğin ince taraflarını açıklayabilme yeteneğini kazanabileceklerdir
Tanımı Bu ders temel olarak, yenilenebilir enerji temel kavramları, bu kavramların uygulamaları, enerji kayıplarının azaltılması çalışmaları, doğalgaz, petrol, jeotermal vb. ürünlerin taşınması (nakliyesi), yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum ve bakımının lojistik organizasyonu, termo-ekonomik modelleme konularını içermektedir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Enerji kavramı ve enerji kayıpları Ozgener L, Ozgener O. 2009. Performance Analysis of Geothermal District Heating and Geothermal Heat Pump Applications in Buildings. Book Contribution for Energy and Buildings: Efficiency, Air Quality and Conservation, Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY. Kotas TJ..The Exergy Method of Thermal Plant Analysis-Bölüm 2
3 Yenilenebilir enerji uygulamaları Ozgener O, Ozgener L, Tester, J.W. 2013. A practical approach to predict soil temperature variations for geothermal (ground) heat exchangers applications. International Journal of Heat and Mass Transfer 62, 473-480.
4 Enerji kayıplarının azaltılması Ozgener L, Ozgener O. 2008. Thermomechanical exergy and thermoeconomic analysis of geothermal district heating systems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, part A, Journal of Power and Energy, 222,166-177
5 Enerji durum çalışmaları Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 3
6 Enerji yatırımlarının maliyet analizi Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 5
7 Sürdürülebilirlik Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 1
8 Enerji yatırımlarının lojistik önemi Shafiee M. Maintenance logistics organization for offshore wind energy: Current progress and future perspectives. Renewable Energy Volume 77, May 2015, Pages 182–193
9 Doğal gaz, petrol, jeotermal, ısı enerjisi vb, ve onların taşınımı (nakliyesi) Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 16 &18
10 Doğal gaz, petrol, jeotermal, ısı enerjisi vb, ve onların taşınımı (nakliyesi) Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 16 &18
11 Doğal gaz, petrol, ısı enerjisi vb, ve onların taşınımı (nakliyesi) Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 16 &18
12 Enerji boru hattı projeleri Neseli MA, Ozgener O, Ozgener L. 2015. Energy and exergy analysis of electricity generation from natural gas pressure reducing stations. Energy Conversion and Management 93:109-120.
13 Yenilenebilir enerji tesislerinin bakımının lojistik organizasyonu Tester, J.W. Sustanaible Energy. Bölüm 16
14 Yenilenebilir enerji tesislerinin bakımının lojistik organizasyonu Hong-Bo Duan, Lei Zhu, Ying Fan. Optimal carbon taxes in carbon-constrained China: A logistic-induced energy economic hybrid model. Energy, Volume 69, 1 May 2014, Pages 345-356. Shafiee M. Maintenance logistics organization for offshore wind energy: Current progress and future perspectives. Renewable Energy Volume 77, May 2015, Pages 182–193
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Tester, J.W. Sustanaible Energy. MIT Press, 2005.

Ders notları ve ilgili okuma materyalleri

 

Diğer Kaynaklar 1.AYBAY Atilla, AYBAY Aydın, AYBAY Gündüz, AYBAY Rona; Deniz Hukuku, Denizciler, İşletmeciler ve Yöneticiler İçin, İstanbul, 1998 2. ÇAĞA, Tahir; Deniz Ticaret Hukuku I Giriş, Gemi Donatan ve Kaptan, Filiz Kitabevi, İstanbul 19953.ÇAĞA,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku II Navlun Sözleşmesi, Beta basım yayım Dağıtım A.Ş.,7. Bası , Kasım 2004 ,İstanbul 4.ÇAĞA,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku III Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları ,Zamanaşımı , Deniz Hukukunda Cebri İcra, Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,Ocak 2005 ,İstanbul5. YAVAŞÇA Cemaleddin , Deniz Ticaret Hukuku Deniz Kazaları ve Deniz Sigortaları, Beta Basım Dağıtım A.Ş.,Aralık 19936.HILL Christopher, Maritime Law, Lloyd’s of London Pres Ltd., 19957.SCHOENBAUM Thomas, Admiralty and Maritime Law, West Publishing Co. 19948. SCHOFIELD John, Laytime and Demurrage , Lloyd’s Shipping Law Library, Fourth Edition ,20009. DAVIS Mark, Bareboat Charters , Lloyd’s Shipping Law Library, Fourth Edition ,200010. ROSE F.D. , General Average Law and Practice, Lloyd’s Shipping Law Library,199711. GASKELL Nicholas, ASARIOTIS Regina, BAATZ Yuonne, Bills of Lading : Law and Contracts , Lloyd’s Shipping Law Library,200012. HUDGES, Casebook on Carriage of Goods By Sea, Blackstone Press Limited, 199413. GRIME Robert, Shipping Law, Sweet&Maxwell ,Second Edition ,199114. GASKELL NJJ, DEBATTISTA C.,SWATTON RJ, Shipping Law , Pitman Publishing , Eighth Edition , 1995

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest