LOG 472 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsani Yardım Lojistiği ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 472
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders, lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının Afet Yönetimi’ndeki rolünün öğrenciler tarafından anlaşılması ve etkin olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu derste aynı zamanda, Afet Yönetimi ulusal ve uluslar arası kapsamda ele alınarak lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının planlama, organizasyon, uygulama ve finans boyutlarına sistematik bir bakış sağlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Afet tehdidi, afet türleri ve afetin etkilerini tanımlayabilecek
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönünden temel kriz yönetimi terminolojisini açıklayabilecek
 • Farklı afet türlerine göre lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin değerlendirilmesi ve problem sahaları tanımlayabilecek
 • Afet Yönetim Sarmalı ve farklı safhalarında lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının değerlendirebilecek ve yorumlayabilecek
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bakımından ulusal ve uluslararası afet yönetiminde rol alan unsurları ve ilişkilerini tarif edebilecek
Tanımı Bu ders, lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının, Afet Yönetimi’nde kullanılmasına genel bir bakış açısı sağlar. Bu derste; temel kriz yönetimi terminolojisi, farklı afet türlerine göre lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve problem sahaları, Afet Yönetim Sarmalı ve farklı safhalarında lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları, Afet yönetim süreci, ulusal ve uluslar arası Afet Yönetiminde rol alan unsurları ve ilişkileri ele alınmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Bakış Ch 1
2 Afet ve insani yardıma giriş Reading 1
3 Humanitarian players and principles Ch2, Reading 2
4 Challenges in humanitarian logistics and supply chain management (1) Ch1&2
5 Challenges in humanitarian logistics and supply chain management (2) Reading 3
6 Afet Yönetimi - Afet Yönetim Sarmalı Reading 4
7 Strategies for the different stages of the cycles Reading 5
8 Ara Sınav
9 Preparation strategy Ch3
10 Coordination in humanitarian logistics (1) Ch4
11 Coordination in humanitarian logistics (2) Reading 6-8
12 Information management Ch5
13 Knowledge management Ch6, Reading 9
14 Presentation of student case study, review of the semester
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Humanitarian logistics / Rolando Tomasini and Luk Van Wassenhove. Hampshire, Palgrave Macmillan, 2009.

Diğer Kaynaklar

Reading list:

 1. Van Wassenhove, L. N. (2006). Blackett memorial lecture. Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475–489.
 2. Kovács, G., & Spens, K. M. 2011. Trends and developments in humanitarian logistics – a gap analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 32-45.
 3. Kovács, G., & Spens, K. M. (2009). Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 506–528.
 4. Cozzolino, A., Rossi, S., & Conforti, A. (2012). Agile and Lean Principles in the humanitarian supply chain. The case of the United Nations world food programme. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2(1), 16–33.
 5. Scholten, K., Scott, P. S., & Fynes, B. (2010). (Le) agility in humanitarian aid (NGO) supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 623–635.
 6. Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22–34.
 7. Maon, F., Lindgreen, A. & Vanhamme, J. (2009). Developing supply chains in disaster relief operations through cross-sector socially oriented collaborations: a theoretical model. Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 149–164.
 8. McLachlin, R., & Larson, P. D. 2011. Building humanitarian supply chain relationships: lessons from leading practitioners Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 1(1), 32-49.
 9. Tatham, P., & Spens, K. 2011. Towards a humanitarian logistics knowledge management system. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 20(1), 6-26.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
153

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest