LOG 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistikte Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 470
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders lojistikte güncel konu ve gelişmelerle ilgili her türlü uygulama ve bilgilendirmeyi sağlamaktadır. Ders vaka çalışmaları, sınıf içi uygulamalar ve tartışmalarla ilgili konuları öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistikteki güncel konuları lojistik ve tedarik zinciri bakış açısıyla değerlendirebilecektir.
  • İlgili terminolojiyi, kavramları kullanabilecektir.
  • Ekonomik büyümede lojistik ve tedarik zincirinin rolünü açıklayabilecektir.
  • Lojistik ve tedarik zincirindeki güncel konuları farklı bakış açılarından değerlendirebilecektir.
  • Teorik bilgilerini pratik bilgilerle harmanlayabilecektir.
Tanımı Serbest piyasa ekonomisinde lojistiğin rolunu anlatmak ve güncel konulara bağlı olarak bütünleşik lojistik hizmetleri incelemek dersin içeriği arasında yer almaktadır. Dersi alan öğrenciler, akademide ve iş hayatında var olan lojistikle ilgili son güncel gelişmeleri ve konuları öğrenme şansını bulacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin açıklanması ve giriş, lojistiğin toplumdaki yeri
2 E-ticaret, değişen müşteri davranışları Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 8
3 Entegre tedarik ve talep zincirleri ve şeffaf sipariş yönetimi Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 17
4 İleri depo yönetim sistemleri ve yenilikler, e-ticaret etkisi Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 9 and chapter 10
5 Lojistikte FRID ve GS1 kullanımı Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 11 and 12
6 Online ve yerel navlun piyasaları Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 14
7 Multimodal taşımacılıkta bilgi teknolojileri kullanımı Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 13 and18
8 Ara Sınav
9 Elektronik B/L ve hava kargoda ICT kullanımı Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 3 and 6
10 Demiryolu ve karayolu taşımacılığında ICT kullanımı Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 4 and 5
11 Liman merkezli ICT kullanımı ve gümrük işlemleri Wang and Pettit, E-Logistics, Kogan Page, 2016 , Chapter 7,15 and 16
12 Taşımacılıkta güvenlik;AMS-ENS, ISPS, VGM , Takip sistemleri Çeşitli online kaynaklar
13 Proje Sunumları 1
14 Proje Sunumları 2
15 -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Wang, Yingli /Pettit, Stephen eds. E-Logistics: Managing Your Digital Supply Chains for Competitive Advantage, Kogan Page, 2016 , 505 pages
Diğer Kaynaklar Lee, Hau L. “The TripleA Supply Chain” (2004), Harvard Business Review, pp. 212Lee,Hau. L., Padmanablan,V. and Whang, S. “The Bullwhip Effect in Supply Chains” (1997), Sloan Management Review, pp. 93102Davis, T. “Effective Supply Chain Management” (1993), Massachusetts Institute of Technology, Vol.34, Number 4, pp.3546Christopher, M. and Towill, D.R. “Developing Market Specific Supply Chain Strategies” (2002), International Journal of Logistics Management, Vol.13, Issue 1, pp.114Fisher, Marshall L. “What is the Right Supply Chain for Your Product?” (1997), Harvard Business Review, pp. 111

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
-
-
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest