LOG 446 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 446
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı yalın kavramını üretim ve tedarik zinciri bakış açısından incelemek, yalın, çevik ve hibrid stratejiler hakkında karşılaştırma yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yalın üretim ve yalın tedarik zinciri kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Yalın yönetim teknikleri ve araçlarını açıklayabilecektir.
  • Yalın, çevik ve hibrid stratejileri açıklayabilecektir.
  • Yalın, çevik ve hibrid stratejileri karşılaştırabilecektir.
  • Ürüne ve pazara göre tedarik zinciri tasarımı yapabilecektir.
Tanımı Ders yalın yönetim, lojistikte yalın yaklaşım, yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın tedarik zincirinin içsel ve dışsal amaçlarının incelenmesi ve yalın lojistik kavramları gibi konular içerir. Bu derste yalın yönetim araçları ve teknikleri, yalın hizmet, çevik tedarik zincirleri ve hibrid tedarik zinciri stratejileri de görülecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GirişYalınlığın önemi
2 Yalın kavramı, tarihsel gelişimi, yalın üretim nedir? Yalın felsefesi ve 7 atık İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
3 Yalın teknikleri Değer akım haritalaması5STPMKaynakta Kalite (Poke yoke)Görsel Yönetim İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
4 Kurulum azaltma (SMED)Parti büyüklüğü azaltmaHücresel üretim İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
5 Üretim düzeylemeİş dengelemeStandardlaştırılmış iş İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
6 KaizenKanbanTPS (Toyota Üretim sistemi) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
7 Yalın hizmet kavramı ve uygulamaları İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
8 Yalın Tedari Zinciri ve Çevik Tedarik Zinciri İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
9 Vaka ÇalışmasıCase study
10 Hibrid StratejilerHibrid 1: Pareto Eğrisi Yaklaşımı İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
11 Hibrid StratejilerHibrid 2: Ayırım noktası yaklaşımı İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
12 Hibrid StratejilerHibrid 3: Taban ve dalga taleplerin ayrıştırılması İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
13 Vaka Çalışması
14 Ürün ve pazara göre tedarik zinciri tasarımı İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler
15 Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Dersin içeriği zorunlu ve önerilen akademik makaleler, vaka çalışmaları, sınıf tartışmaları ve ders slaytlarından oluşmaktadır.
Diğer Kaynaklar İlişkili lojistik haberler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest