LOG 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Dağıtımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 444
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı enerji dağıtımı ile ilgili önemli ve temel teknoloji, süreç ve politikaların incelenmesi. Çeşitli enerji kaynakları analiz edilecek, kullanım alanlarına göre enerji kaynağından başlayan kullanım alanına taşınması ve işlenmesi incelenecektir. Enerjinin taşınması lojistik yaklaşımı ile incelenmelidir. Bütün bunların yanında, enerji dağıtımı esnasında karşılaşılan problemler ve çözümleri dersin kapsamında yer almaktadır. Dersi alan öğrenciler genel bir çerçevede enerjinin üretimi, tüketimi ve saklanması konusunda geniş çapta bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Petrol ve doğal gaz sektörü, yenilenebilir enerji ve kaynakları ile nükleer enerji ve nukleer enerjide atık yönetimi ,elektrik enerjisini açıklayabilecektir.
  • Kriz ve Zarar yönetiminde lojistiğin yeri ve önemi ;Kaliforniya elektrik krizi, 957 Süveyş krizi ,TMI, Çernobil olayları açısından değerlendirebilecektir.
  • Arz ve talebi yönetebilecektir.
  • Arz ve talebi modelleyebilecek, tahmin yapabilecektir.
  • Toplam maliyet minimizasyonu, boru hattı vergileri, min max oranları, anlaşmalar, sigorta fiyatlandırma ve ticaret konularını açıklayabilecektir.
  • Uçak teknolojisi ve hava taşımacılığı sisteminin ilişkisini açıklayabilecektir.
  • Havayolu operasyonlarını tanımlayabilecektir.
  • Havacılık sektöründe devlet uluslararası yönetim organları çeşitli sözleşmeler ve sanayii ilişkisini; Gibralter, Basra körfezi, 2.WW petrol krizi, IntiL kanunları ve düzenlemeleri açısından değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Natural Gas Industry and Market İlgili okuma materyali
3 Distribution of Natural Gas İlgili okuma materyali
4 Natural Gas Case Study 1 vaka çalışması 1
5 Natural Gas Case Study 2 vaka çalışması 2
6 The Role of LNG İlgili okuma materyali
7 LNG Transportation İlgili okuma materyali
8 LNG Export & Import Case Studies İlgili okuma materyali
9 MIDTERM EXAM
10 Oil: International Evolution İlgili okuma materyali
11 Global Distribution of Oil, Gas and Coal İlgili okuma materyali
12 Pipelines: Oil & Gas İlgili okuma materyali
13 Energy Security and Pipeline Politics İlgili okuma materyali
14 Renewable Energy Policies and Market Developments İlgili okuma materyali
15 Case Studies for Renewable Energy İlgili okuma materyali
16 Review of the Semester

 

Dersin Kitabı İlgili ders notlari ve powerpoint sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
26
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest