LOG 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Demiryolu Taşımacılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 415
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dünya çapında olduğu gibi, ülkemizde de yeni demiryolu projeleri giderek artmaktadır. Bu bakımdan, demiryolu taşımacılığında gelecekte önemli değişiklikler ve gelişmelerin olması beklenmektedir. Bu derste, demiryolu endüstrisi ile ilgili uluslararası ve disiplinler arası genel bilgiler verilecektir. Ders içeriğinde yer alan, durum çalışmaları, arazi ziyaretleri ve misafir konuşmacılar ile sektöre yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Genel amaç, bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin demiryolu endüstrisi ile ilgili geniş ve uygulanabilir bir bakış açısı edinmesidir. Dersi alacak öğrencilerin problem çözebilmek adına yaratıcı düşünce ve takım çalışmasına yatkın olmaları gerekmektedir. Dersin sonunda öğrenciler, demiryolu taşımacılığı altyapısı, yolcu ve yük taşımacılığı operasyonları ve araçları, demiryolu taşımacılığında kullanılan başlıca terminoloji hakkında temel anlayışa sahip olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Demiryolu taşımacılığının günlük hat operasyonlarını, terminal operasyonlarını ve yerel operasyonlarını tanımlayabileceklerdir
  • Diğer taşıma metotları ile birlikte hatasız intermodel operasyonlar sağlamak için süreçleri tanımlayabileceklerdir,
  • Çeşitli demiryolu yolcu sistemlerinin kabulü için farklı ölçümlemeleri ve talepleri yapabileceklerdir
  • Türkiye’nin demiryolu operasyonlarını uluslar arası standartlar ile karşılaştırabileceklerdir,
  • Demiryolu endüstrisinin gelişmesi için gerekli olan değişen hedeflere ve yeterliliklere erişebileceklerdir.
Tanımı Ders, lojistikte demiryolu taşımacılığı ile ilgili genel bakış açısı sunmaktadır. Bu derste vurgulanacak konulardan bazıları: demiryolu altyapısı, rota planlama, demiryolu operasyonlarının planlanması, demiryolu taşıtları, demiryolu taşımacılığında gelecek eğilimler, misafir konuşmacılar, arazi gezileridir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demiryolu Ulaştırma Sistemlerine Giriş İlgili okuma materyali
2 Demiryolu Altyapısı İlgili okuma materyali
3 İstasyon ve Parklar İlgili okuma materyali
4 Demiryolu Taşıtları İlgili okuma materyali
5 Demiryolu Taşıtları İlgili okuma materyali
6 Rota Planlama ve Şebeke Stratejileri İlgili okuma materyali
7 Arasınav 1
8 AB Demiryolu ile Ulaştırma Politikaları ve Projeleri İlgili okuma materyali
9 Türkiye Demiryolu ile Ulaştırma Politikaları ve Projeleri İlgili okuma materyali
10 Yasal Çerçeve: Demiryolu Taşımacılığı Düzenlemeleri ve Konvansiyonlar İlgili okuma materyali
11 Demiryolu Güvenliği İlgili okuma materyali
12 Saha Çalışması: TCDD/Basmane Ziyareti İlgili okuma materyali
13 Demiryolu Taşımacılığında Intermodal Operasyonlar: RO-LA İlgili okuma materyali
14 Trenyolu Operasyonları Planlaması İlgili okuma materyali
15 Saha Çalışması: IZBAN
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Haftalık konulara dair ders notları ve ilgili sunum materyalleri
Diğer Kaynaklar Armstrong, J., The Railroad: What it is, What it does, 5th Edition, Simmons- Boardman Books (2008).\nBonnet, Clifford F. , Practical Railway Engineering, Imperial College Pres, London, 1996.\nHay, W.W., Railroad Engineering, Second Edition, Wiley and Sons (1982).\nProfillidis, V.A., Railway Management and Engineering, Third Edition, TJ International Ltd (2006).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest