LOG 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temsili iş ortamında, öncelikle teorik olarak lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki kavramlar, iç ve dış başlıca taraflar ile temel fonksiyonların eğitimini vermek ve sonrasında kurumsal kaynak planlama araçlarının da desteğiyle, laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilişkili çeşitli uygulamalar üzerinden gerçek iş deneyimini tecrübe ettirmektir. Dolayısıyla bu ders, öğrencilerin ağırlıklı olarak uygulama laboratuvarında ve laboratuvar kaynaklarını kullanarak lojistik modüllerinin teori ve uygulamaları konusunda tecrübe edinmesi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hakkında edindikleri teorik bilgileri gerçek işleyişler ile bağdaştırabilecektir
  • Şirketin tedarik zinciri kapsamında yer alan iç ve dış ortamınki taraflar ve ilgili lojistik fonksiyonları arasındaki karşılıklı ilişkiler ve etkileşimler hakkında ön tecrübe sahibi olacaktır.
  • Lojistik süreçleri iyileştirme, problemleri farkedebilme veya problem anında gerekli önlemleri alabilme kabiliyetlerini geliştirecekler.
  • Lojistik bağlantılı maliyet kalemleri ve maliyeti etkileyen lojistik kararlar üzerinde yorum yapma, sonuçları analiz etme, değerlendirme, darboğazları tespit etme ve iyileştirme konularında gelişecektir.
  • Yapılan uygulamalar doğrultusunda, işletme yapısını ve ana kavramları uygulamalı bir biçimde öğrenme, yönetme, analiz etme, karar verme, strateji ve sistem geliştirme gibi anahtar konularda bilgi ve tecrübe sahibi olacaktır.
  • Tüm lojistik süreçlerindeki raporlama teknikleri ve etkin / doğru raporlamanın önemi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olacaklar.
  • Kurumsal kaynak planlama araçlarının çeşitli lojistik modülleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olacaklar ve mevcut hataları / darboğazları tespit edebilme yeteneklerini geliştirmiş olacaktır.
  • Temel lojistik süreçleri, kurumsal kaynak planlama araçları üzerinden (Netsis ERP) yürütecekler ve lojistik ve tedarik zinciri iş akışlarını hem fiziksel malzeme hareketleri eşliğinde hem de kurumsal kaynak planlama yazılımı üzerinden yürüterek gerçek işleyişe oldukça paralel bir ortamda aldıkları eğitim ile gerçek iş hayatına daha etkin bir biçimde hazır olacaklar.
Tanımı Bu derste, iş ortamındaki tedarikçi, işletme, dış parti ve müşteri gibi başlıca taraflar ile bu taraflar içindeki ve arasındaki üretim planlama, malzeme planlama, satın alma, depo, üretim, kalite, ithalat, ihracat, sevkiyat gibi temel süreçler, hem fiziksel hem de kurumsal kaynak planlama uygulamaları üzerinden işlenip incelenecektir. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımındaki kalem, stok, fatura, MRP, kalite, üretim, rapor gibi çeşitli modüllerin eğitimleri ders kapsamında verilecek ve laboratuvar uygulamaları tüm bu modüller üzerinden yürütülecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Kavramlar
2 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İç ve Dış Süreçlerine Genel Bakış
3 Kurumsal Kaynak Planlama Araçlarının Lojistik ve Tedarik Zinciri Süreç Yönetimindeki Rolü (Sistem Üzerinde Ana Modüllerin Tanıtımı)
4 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veritabanının Önemi ve Oluşturulması (Malzeme Tanımlamaları, Bitmiş Ürün Tanımlamaları, Tedarikçi / Müşteri Tanımlamaları, Ürün Ağacı, Stok Oluşturma...vb)
5 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamındaki Kurumsal Kaynak Planlama Modülleri (Kalem, Fatura, Stok Modülleri)
6 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamındaki Kurumsal Kaynak Planlama Modülleri (Üretim/Malzeme Planlama, MRP Modülleri) Ödev I
7 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamındaki Kurumsal Kaynak Planlama Modülleri (Kalite, Üretim, Rapor Modülleri)
8 Tedarik Zinciri İç ve Dış Süreçlerinin Kurumsal Kaynak Planlaması Desteğiyle Yönetilmesi (Uygulama Genel Tanıtım / Eğitim) Gruplara rollerin atanması (Planlama, Satın Alma / Depo, Üretim Ekipleri)
9 Temel Süreçlerin Genel Katılımla Laboratuvarda Kurgulanan İş Ortamında Yürütülmesi (Uygulama Lab)
10 Temel Süreçlerin Roller Bazında Laboratuvarda Kurgulanan İş Ortamında Yürütülmesi (Uygulama Lab) Ödev II
11 Laboratuvar Uygulamasının Serbest İşleyiş ile Tecrübe Edilmesi (Uygulama Lab)
12 Final Sınavı: Laboratuvar Ortamında Planlama Ekibi Senaryo Uygulamaları ve Sunum (Uygulama Lab) Final Raporu Teslim
13 Final Sınavı: Laboratuvar Ortamında Satın Alma / Depo Ekibi Senaryo Uygulamaları ve Sunum (Uygulama Lab)
14 Final Sınavı: Laboratuvar Ortamında Üretim Ekibi Senaryo Uygulamaları ve Sunum (Uygulama Lab)
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Khalid Sheikh, “Manufacturing Resource Planning (MRP II) with Introduction to ERP, SCM, CRM (Mc Graw Hill) Carol A. Ptak, Eli Schragenheim, “ERP: tools, techniques, and applications for integrating the supply chain” (St.Lucia Press) Scott Hamilton, “Maximzing your ERP System: A Practical Guide for Managers” (Mc Graw Hill)
Diğer Kaynaklar Netsis Yazılım A.Ş. eğitim dökumanları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
15
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest