LOG 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gemi Kiralama ve Acenteliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere “Gemi Kiralama ve Gemi Acentacılığı” kavramlarınıını tanıtmak ve bu konuda onların yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gemi Kiralama işinin temel konseptlerini ve Gemi Kiralama ve Gemi Acentacılığı çeşitleri
  • Yük marketlerinin anlaşılması ve Gemi Kiralama ve Gemi Acentacılığı fonksiyonlarının bu marketlerde nasıl işlediği
  • Sefer maliyetlerinin tahmini ve sefer zamanını dikkate alarak navlun hesaplaması
  • Gemi kiralama işlemlerinin anlaşılması ve gemi kiralamak için aracılık yeteneklerinin geliştirilmesi
Tanımı Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik ve dünya ticaretinde gemi kiralamanın yeri İlgili okuma materyali
2 Deniz taşımacılığında gemi çeşitleri, yapıları ve donanımları. Deniz taşımacılığına konu olan yükler İlgili okuma materyali
3 Gemi kiralamada temel prensipler ve brokerlerin rolleri İlgili okuma materyali
4 Sefer çarteri İlgili okuma materyali
5 Zaman çarteri ve gemi kiralama sözleşmeleri İlgili okuma materyali
6 Gemi kiralama işinde sefer tahmini ve navlun hesaplanması: navlun için zaman eşdeğerinin hesaplanması. Konu kapsamında çeşitli vaka analizleri İlgili okuma materyali
7 Gemi kiralama işinde sefer tahmini ve navlun hesaplanması: navlun için zaman eşdeğerinin hesaplanması. Konu kapsamında çeşitli vaka analizleri İlgili okuma materyali
8 Gemi Kiralama Pazarlıkları: Teklif, Karşı teklif, Anlaşma ve Maddeler İlgili okuma materyali
9 Çarter partinin düzenlenmesi İlgili okuma materyali
10 Sürastarya ve dispeç hesaplamaları İlgili okuma materyali
11 Worldscale ve tankerlerde sefer tahmini ve navlun hesaplanması: navlun için zaman eşdeğerinin hesaplanması. Konu kapsamında çeşitli vaka analizler İlgili okuma materyali
12 Tankerlerde sürastarya hesaplamalarında vaka analizleri İlgili okuma materyali
13 Anlaşma Sonrası Operasyonlar İlgili okuma materyali
14 Dönem ödevi sunumları
15 Dönem ödevi sunumları
16 Dönem ödevi sunumları

 

Dersin Kitabı • Shipbroking and Chartering Practice, 5th edition, 1999 by Lars Gorton, Rolf Ihre, Arne Sandevarn, printed in Great Britain by MPG Books Ltd. Bodmin, Cornwall.
Diğer Kaynaklar • Çarter Sözleşmeleri I: Genel Hükümler Sefer Çarteri Sözleşmesi, M.Fehmi Ülgener, Der Yayınları , İstanbul, 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
45
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest