LOG 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Satınalma ve Envanter Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 401
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler, tüm temel satınalma fonksiyonlarını, küresel kaynak alımı aktivitelerini, etkili satınalma sistemlerini, satınalma sürecindeki ilgili kriterleri, en iyi tedarikçileri belirlemeyi, satınalma sürecinde takım olarak çalışabilme yetisine, satınalmanın firmanın karlılığında nasıl bir etkisi/önemi olduğunu anlamaya, e satınalma aktivitelerini yönetmeyi öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüm temel satınalma fonksiyonlarını gerçekleştirebilecektir.
  • Küresel kaynak alımı aktivitelerini yürütebilecektir.
  • Etkili satınalma sistemi kurabilecektir.
  • Satınalma sürecindeki ilgili kriterleride göz önünde bulundurarak, en iyi tedarikçileri belirleyebilecektir.
  • Satınalma sürecinde takım olarak çalışabilecektir.
  • E satınalma aktivitelerini yönetmeye nail olacaktır.
Tanımı Bu dersin temel amaçları satınalma , satınalma işlevsellikleri, satınalma sistemlerindeki farklılar ve bu alandaki yaklaşımların işlenmesidir. Nitelik, nicelik, zaman fiyat ve kaynak gibi satınalma değişkenleri ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca tedarikçiler ile ilişkiler ve bunların satınalma sistemleri üzerindeki etkileri de incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi, satınalma kapsamı, önemi, tarihi gelişimi
2 Satınalma süreci ve türleri, e-satın alma ve satın alma bilgi sistemleri İlgili kitap bölümleri
3 Bütünleşik strateji ve satın alma ilişkisi, satın alma stratejisi belirleme süreci İlgili kitap bölümleri
4 Tedarikçi değerlendirmesi ve seçimi- Tartışma 1 İlgili kitap bölümleri
5 Tartışma 2- Vaka Analizi 1 İlgili kitap bölümleri
6 Quiz-- Tedarikçi Tabanı Oluşturma İlgili kitap bölümleri
7 Tedarikçi kalite yönetimi-Tedarikçinin Sürece Erken Dahil Edilmesi- Discussion 3- İlk Rapor Teslim İlgili kitap bölümleri
8 Vaka Analizi 2-- Satın Almada Stratejik Maliyet Yönetimi İlgili kitap bölümleri
9 Müzakere süreci- Pazarlık Rol Oynama Çalışması İlgili kitap bölümleri
10 Satın Almada Performans Ölçümü İlgili kitap bölümleri
11 Sınav Haftası
12 Vaka analizi
13 Final Proje Sunumları
14 Final Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders notları ve ders kitapları: Purchasing & Supply Cahin Management, 3rd ed, R.Monczka, R.Trent and R.Hanfield, Thomson Press; Purchasing & Supply Chain Management: With 50 Supply Chain Cases, 13/e by Michiel Leenders, Anna Flynn, P. Fraser Johnson, Harold Fearon, ISBN: 0072873795, McGraw Hill, Irwin.
Diğer Kaynaklar Purchasing for Bottom Line Impact: Improving the Organization Through Strategic Procurement by Lisa M. Ellram, Laura M. Birou, ISBN: 0786302178, McGraw Hill.World Class Supply Management by Cavinato, Joseph L., Flynn, Anna E. and Kaufman, Ralph G., 7th Ed., ISBN: 0071445137, Mc Graw Hill. The Supply Management Handbook by Burt, David N., Dobler, Donald W., Starling, Stephen L., 7th Ed., ISBN: 0072290706, Mc Graw Hill.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest