LOG 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lojistik Planlama ve Modelleme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LOG 301
Güz
3
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımı, planlanması, kontrolü ve iyileştirilmesine yönelik temel kavramların öğretilmesi
Bir tedarik zinciri içindeki analitik karar verme yöntemlerine yönelik entegre bir bakış açısının sağlanması
Talep tahmin kavram ve tekniklerine ilişkin detaylı bir çerçeve sunulması
Kapasite planlamasından başlayarak tedarik zincirinin bütünü için planlamanın öğretilmesi
Gerçek lojistik sistemlerindeki belirsizliklerin çözümü için tekniklerin öğretilmesi
Optimizasyon yazılımlarının uygulamalı olarak kullanılmasına aşinalık kazandırılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik zincirindeki planlama aktivitelerini yönetebilecektir.
  • Gerçek optimizasyon problemlerinin çözümü için analitik yöntemlerden faydalanabilecektir.
  • Lojistik sistemlerindeki problemleri tespit etmek ve modellemek için entegre sistem yaklaşımını kullanabilecektir
  • Tahminleri yönetip değerlendirebilecektir.
  • Optimizasyon yazılımlarını etkin olarak kullanabilecektir.
Tanımı Bu ders, üretim ve hizmet operasyonlarının tasarım, planlama, kontrol ve iyileştirilmesine ilişkin kavram ve tekniklerin öğretilmesini amaçlar. Ders kapsamında ele alınan konular şunlardır: süreç tanımı, akış diyagramları, kapasite analizi, kapasite için yapılan yatırımların geri dönüşü, döngü süresi analizi, envanter yönetimi, sipariş erteleme, üretim kontrol, iş koordinasyonu, risk yönetimi, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve reengineering, ürün geliştirme, proje yönetimi, satınalma.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış: Fabrika içi lojistik sistemlerine giriş Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 1)
2 Talep tahmin Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 2)
3 Talep tahmin (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 2)
4 Toplam planlama Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 3)
5 Toplam planlama (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 3)
6 Talebin belirli olduğu durumlarda envanter kontrolü Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 4)
7 Talebin belirli olduğu durumlarda envanter kontrolü (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 4)
8 Midterm
9 Talebin belirsiz olduğu durumlarda envanter kontrolü Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 5)
10 Talebin belirsiz olduğu durumlarda envanter kontrolü (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 5)
11 Talebin belirsiz olduğu durumlarda envanter kontrolü (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 5)
12 Operasyon planlama Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 8)
13 Operasyon planlama (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 8)
14 Operasyon planlama (devamı) Nahmias S.Production and Operations Analysis, Steven Nahmias (2007). (Chp. 8)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Bireysel ödev ve sınıf tartışmaları; verilen vaka çalışmaları ve bilimsel makaleleri kapsadığı gibi, bu bireysel ödevlerin ders esnasında tartışılmasını da kapsamaktadır. Her bir ödevle ilgili detaylar en geç bir hafta öncesinden öğrenciye verilecektir.
Diğer Kaynaklar Ek referans kitapları Logistics and Transportation Design and Planning, Kasilingam, Kluwer, / Operations Research Applications and Algorithms, W. L. Winston

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lojistik ve tedarik zinciri alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde, karmaşık sorunları analiz edebilmeli ve farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bir bakış açısı getirebilmeli ve iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı X
2

Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje çalışmalarıve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak, çalışma alanını iyi tanımalı, proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilmeli ve bunlara çözüm bulabilmeli     

X
3 Aldığı disiplinlerarası eğitim sayesinde, akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirebilmeli X
4 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli; X
5 Sektör ile ilgili mesleki kuruluşlar ve pazardaki lider firmaların yer aldığı iletişim ağları içerisinde yer almalı ve bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşabilmeli X
6 Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan güncel ve yaygın bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, mevcut yazılımların güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeli X
7 Bulunacakları pozisyonda dahil oldukları grup iletişiminden kaynaklanabilecek sorunları proaktif kararlar vererek önleyebilmeli X
8 Süreçlerdeki belirsizlikleri ve beklenmedik sorunları esnek, etkin ve hızlı çözümlerle yönetebilmeli; önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilmeli X
9 Departmanlar ve tedarik zinciri üyesi firmalar arasındaki koordinasyon mekanizmalarını anlamak ve entegrasyon süreçlerinde rol üstlenebilecek yetkinliklere sahip olmalı X
10 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
11 Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli X
12 Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeli X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest