İntibak

Öğrenimi devam eden lisans öğrencilerin yenilenen ders programınına intibakı ile ilgili bilgiler için: İntibak Çizelgesi